Srpske žrtve Srebrenice

logo

Srpske žrtve

Srebrenice

1992-1995

0

Uvod

Kažu da žrtva dva puta prolazi kroz zločin, prvi put kada je fizički ubijena drugi put kada potone u zaborav. Zločin zaborava je strašniji i nemilosrdniji od zločina egzekucije. Da srpske žrtve Srebrenice i okoline ne bi pale u zaborav, ovaj sajt otkriva istinu o njima i sprečava zaborav na njihovu žrtvu. U širem području Srebrenice i Podrinja ubijeno je 3267 Srba, od kojih oko 72 deteta.

Karta žrtava po mestu ubistva

Karta žrtava

sad_child

Srpska deca - žrtve

Gideon-Grif

Svedočanstva

Srpska deca - žrtve

Na području Sreberenice i Bratunca tokom rata u Bosni muslimanska vojska ubila je 72 deteta, dok je preko 400 njihovih vršnjaka ranjeno ili prošlo kroz muslimanske logore, preživljavajući razne torture.

Đorđić Aleksandar 1991 - 1993
Gajić Vladimir 1991 - 1993
Stojanović Slobodan 1980 - 1992
Dimitrijević Aleksandar 1988 - 1993
Dimitrijević Radisav 1981 - 1993
Pavlović Dragan 1981 - 1993
Filipović Verica 1975 - 1992
Božić Zorica 1980 - 1992
Bogičević Novica 1976 - 1993
Pavlović Mikailo 1982 - 1993
Ilić Ljiljana 1975- 1992
Nikolić Biljana 1986 - 1993
Samardžić Jadranka 1976 - 1992
Isailović Božana 1991 - 1994
Vanovac Dalibor 1974 - 1992

Uskoro !

Hronologija ubijanja Srba

u širem području Srebrenice

Stradanje srpskog naroda u Podrinju i Srebrenici ima svoju dugu istoriju. Prva masovna stradanja Srba na ovom području otpočela su sa dolaskom Turaka u XV veku, da bi se nastavila u periodu Austrougarske okupacije. Vrhunac srpskog stradanja u ovom kraju bio je u periodu Nezavisne države Hrvatske. Poslednja faza tog stradanja odigrala se u ratovima devedesetih godina prošlog veka.

srebrenica

Hronologija ubijanja Srba na teritoriji Srebrenice kroz istoriju

Children_detainees_in_NDH

Hronologija ubijanja Srba na teritoriji Bosne iu Hercegovine kroz istoriju

06-07-macva

Hronologija ubijanja Srba na Balkanu kroz istoriju